Bee removal close to Fichardt Park Primary School

Bee removal close to Fichardt Park Primary School

In the interest of our children at Fichardt Park Primary School and residents and visitors around Welthagen Park, the FNA had a beehive removed at the corner of Moffet and Schroeder Street.

Bloemfontein Bee Removals opens the area, removes the queen bee and places her in a beehive; after which the worker bees automatically follow her. The bees are then taken to a safe area to continue with their important role in nature.

The video shows this interesting process of removal.

The bees on the island at Stanton Road and Benade Drive will be removed next. There are still a few points where bee nests have been spotted that will also be attended to.

The FNA acts in the interest of members; therefore it is important that every resident joins the FNA, because everyone in the neighbourhood benefits from the work that the FNA does.

Misdaadvoorkomingswenke om by woonhuise in Fichardtpark toe te pas.

Misdaadvoorkomingswenke om by woonhuise in Fichardtpark toe te pas.

10 Misdaadvoorkomingswenke om by Fichardtpark woonhuise toe te pas:

 1. Installeer sekuriteitstelsels:
  Belê in ‘n goeie sekuriteitstelsel met kameras, alarms en bewegingsensors om potensiële indringers af te skrik. Maak gebruik van een van ons DVO (Diensvlakooreenkoms) sekuriteitsmaatskappye vir die beste diens en prys. Neem deel aan GPF-misdaadvoorkomingspatrollies.
 2. Veilige toegangspunte:
  Maak seker dat alle deure en vensters veilig gesluit is, en oorweeg dit om grendels of sekuriteitsstawe te installeer vir ekstra beskerming.
 3. Buitelugbeligting:
  Hou die buitekant van jou huis goed verlig, veral snags, om wegkruipplekke vir inbrekers tot die minimum te beperk.
 4. Landskapverbetering:
  Snoei bosse en struike rondom jou huis om moontlike wegkruipplekke vir inbrekers uit te skakel.
 5. Stoor van waardevolle items:
  Hou waardevolle items buite sig en belê in ‘n kluis vir die berging van belangrike dokumente, juweliersware en kontant.
 6. Wees waaksaam:
  Wees bewus van jou omgewing en rapporteer enige verdagte aktiwiteit onmiddellik aan die FWA-sekuriteitsbestuurder aan diens.
 7. Sosiale media-waarskuwing:
  Vermy die plasing van vakansieplanne of ander inligting wat ‘n leë huis kan aandui op sosiale media-platforms.
 8. Leëhuisregister:
  Gebruik die FWA se leëhuisdiens. Hierdie diens is beskikbaar vir ons lede wat vir ‘n tydperk weggaan.
 9. Bou Verhoudings:
  Leer jou bure ken en vestig ‘n gevoel van samehorigheid, aangesien bure vir mekaar kan uitkyk.
 10. Noodplan:
  Stel ‘n noodplan op (sien voorbeeld) in geval van moeilikheid, soos ‘n inbraak of brand en maak seker dat alle familielede bewus is van die plan en hoe om volgens die plan op te tree.
Preventing gate motor theft requires a combination of security measures.

Preventing gate motor theft requires a combination of security measures.

10 Tips for preventing gate motor theft:

 1. Install a robust gate motor:
  Choose a gate motor with strong security features and tamper-resistant mechanisms.
 2. Use security cameras:
  Install surveillance cameras around your property, focusing on the gate area, to deter potential thieves and capture any suspicious activity.
 3. Motion sensor lights:
  Install motion-activated lights near the gate to illuminate the area if someone approaches, making it less appealing for thieves to attempt theft.
 4. Secure access control:
  Implement secure access control measures, such as keypads, remote controls, or biometric systems, to limit who can operate the gate.
 5. Locks and bolts:
  Use additional locks and bolts to secure the gate motor, making it more difficult for thieves to remove or tamper with it.
 6. Alarm system:
  Connect the gate motor to your home security alarm system, as an early warning of tampering.
 7. Secure fencing:
  Ensure your property’s perimeter fencing is secure and difficult to climb over, adding another layer of protection against theft.
 8. Regular maintenance:
  Keep the gate motor well-maintained to prevent vulnerabilities that could be exploited by thieves.
 9. Be vigilant:
  Stay vigilant and report any suspicious activity to our security manager or your security provider immediately.
 10. Join the Fichardt Park Neighbourhood Association to stay informed via our FICH-Net radio network and daily crime reports.
Geskiedenis van herwinning in Fichardtpark

Geskiedenis van herwinning in Fichardtpark

Om n projek suksesvol af te handel, is ‘n span nodig, byvoorbeeld om ‘n huis te bou.

Vir die afgelope 10 jaarvan die FWA se bestaan, is die gemeenskap van Fichardtpark gereël dinge lig oor die belang van herwinning om sodoende die koolstofvoetspoor te verminder. Mettertyd is lede ingelig wat herwin kan word en hoe huishoudings die uitdaging kan aanpak. Om al die inwoners betrokke te kry by die herwinnings aksies is ‘n grootuitdaging, maar die FWA-span sal on verpoost hiermee voortgaan.

Na vele bewusmakings aksies deur middel van nuus briewe en brosjures en ook gedurende die nasionale herwinningsweek in September elke jaar, is daar met herwinning by huishoudings in die laaste kwartaal van 2013 begin. Dit word bedryf soos deur die Nasionale Vullis (Afval) Bestuurswet, Wet 59 van 2008 vereis word.

Daar is met “Tuffy” onderhandel en hulle het 20 000 deursigtige vullissakke vir die FWA geskenk om ‘n program van huishoudelikesortering en herwinning in Fichardt parkte begin. Elke huishouding is van vullissakke voorsien. ‘n Brosjure is versprei om die proses te verduidelik. Daar is met ‘n diensverskaffer onderhandel om op Donderdae deur die hele buurt te ry om al die deursigtige vullissakke met herwinbaremateriaal, op te tel,te sorteer, en aan terugkoopsentrums te verkoop. Met hierdie aksie is daar nie net werkgeskep nie, maar het die FWA bygedra tot omgewingsbewaring omdat daar veel minder vullis by die stortingsterreine afgelewer word. Mnr. André van Zyl van Rat Race Recycling het met die versameling van die herwinbaremateriaal op sypaadjies op die 3de Oktober 2013 begin, maar ongelukkig na ‘n paar maande handdoek ingegooi om dat hy geld verloor het en dit nie ekonomies haalbaar vir hom was nie.

Mnr. Zirk Pretorius van “Green Waste”, ‘n entrepreneur, is toe genader om die taakoorte neemwaarmeehullevolhard hetongeagekonomieseverlies.
Enkele jare gelede het die FWA selfs ingeskryf vir ‘n herwinningskompetisie wat deur “Plastiek Suid-Afrika” aangebied is. Die FWA het toe die Nasionale eersteplek gewen vir gemeenskaps betrokkenheid by herwinning. Die prys was ‘n ses-sitplektafel van “pollywood” plastiek(herwindeplastiek) gemaak, met ‘n waarde van ±R6 000.00. Hierdie ses-sitplek word nou by die FWA kantoorbenut.
Na ‘n paar maande is daar op ‘n vergadering van die herwinningskomitee besluit om dié aksie stop te sit a.g.v.die volgende:

Huishoudings het die gratis sakke misbruik vir tuinvullis en gewone huishoudelike vullis, veral met baba en volwasse doekedaar in.

Die sakgrawers (street pickers) het die sakke geskeur en net die “waardevolle” herwinbare materiaal daaruit verwyder.

Die onkostes van die diensverskaffer om die herwinbaremateriaal op die sypaadjies te versamel, was baie groter as wat die inkomste was, en die meeste huishoudings het nie deel geneem nie.

Daar is toe besluit om met Broll, eienaars van die Southern Sentrum-kompleks, te onderhandel om toestemming te kry om elke laaste Saterdag van ‘n maand vanaf 9:00 tot 11:00 herwinbare materiaal te versamel op die parkeerterrein van die Fichardtpark biblioteek. Die aksie was so ‘n groot sukses dat daar toe besluit is om elke tweede en laaste Saterdag van ‘n maand tussen 9:00 tot 11:00 herwinbare materiaal op die terrein te versamel. Die gemeendskap het baie positief gereageer en met elke herwinnersdag is die twee bakkies en een sleepwa tot oorlopens toe met herwinbaremateriaal gevul, sommige Saterdae moes die diensverskaffer nog ‘n sleepwa gaan huur. Die gemeenskap van Fichardtpark moet vir dié bydrae geloof word! Op ‘n herwinning Saterdag bring daar gemmideld 65 voertuie (huishoudings) herwinningsmateriaal.
Ongelukkig is daarvele van die inwoners en sommige lede wat ‘n totale apatiese houding inslaan oorherwinning.

Om Fichardtpark se koolstofvoetspoor verder te verminder het die FWA 3 000 muliti-gebruik inkopiesakke deur PETCO geborg gekry. Elke FWA lid kan so ‘n inkopiesak gratis by die FWA kantoorafhaal. (Johanna Venter die breinkindvan die inkopiesak-projek)

Daar is ook gepoog om herwinningsprojekte by die skole in Fichardtpark te begin. Fichardtpark Primêre skool het goed gedoen, maar die projek is ongelukkig gestaak. Martie du Plessies Hoërskool is ook genader en die projek het ook daar begin, maar ongelukkig is dit ook gestaak. Die FWA wil graag skole betrokke kry by herwinning en indien hulle ‘n “groen”stempel wil afdruk op die gemeenskap, kan hulle gerus met die FWA kantoor kontak maak. Alhoewel daar nie baie geld by betrokke is nie, kan die skole tog ‘n inkomste daar uit kry.
E-Afval
Sedert September 2013 was daar jaarliks geleentheid geskep vir die gemeenskap om e-afval op ‘n spesefieke Saterdag in te handig vir herwinning. Free State E-Waste het die produkte ingevorder. Ongelukkig kon die maatskapy nie voortgaan met die diens nie omdat hul besigheid uitgebrei het. “Green Waste” neem nou kleiner e-afval produkte, tot en met die grote van televisies en mikrogolfoonde, in.

Daar word weer be-oog om gedurende die Nasionale herwinningsdag die geleentheid te skep vir die gemeenskap om alle e-afval produkte na die Saterdag herwinning te bring. Die Internasionale en Nasionale herwinningsdag word jaarliks deur die FWA ondersteun. FWA lede word ook aan gemoedig om die nuuste versprei sodat ons ‘n groot impak kan maak. Moenie elektroniese produkte weg gooi nie; hou dit vir daardie datum (datum is jaarliks op internet beskikbaar).

Gedurende die grendel tyd in Julie 2020 is ‘n voorlegging aan PETCO (die handelsnaam van die PET herwinningsmaatskapy),gemaak, wat plastiek nr. 1 herwinning hanteer. Die FWA het gevra dat PETCO ‘n herwinningsleepwa borg. Die voorlegging is goed gekeur deur die hoofde van PETCO en die sleepwa is in November 2020 in ontvangs geneem. Die waarde van die sleepwa is R56 000.00.

Die sleepwa word tans vir die versameling van herwinnings materiaal gebruik. Met dié aanwins kan daar nou meer materiaal herwin word wat die koolstofvoetspoor van Fichardtpark verder verminder. Die sleepwa word op die Saterdag herwinnings geleentheid gebruik.
Daar is eers vanaf Oktober 2016 data ingewin van al die herwinnings aksies in Fichardtpark waarvan die FWA bewus is. Ongelukkig kry ons nie meer gegewens van wat die sakgrawers (street pickers) herwin nie. Enige persoon wat dalk aan ‘n kreatiewe idee kan dink om diesak grawers te bestuur, kontak die FWA kantoor.
Tot en met 30 Junie 2021 is daar934,5tonmateriaaluitFichardtparkherwin.

Sover vasgestel kon word, is Fichardtpark die enigste woongebied in Suid Afrika, indien nie in Afrika nie, wat hierdie tipe herwinningsaksie toepas. Daar is stede soos Kaapstad, Johannesburg, Durban en dorpe soos Mosselbaai en ander wat in sekere woongebiede die sypaadjie-herwinning toepas, maar hulle het geweldige uitdagings deur dat gemeenskapslede nie-herwinbaremateriale meng met die herwinningsmateriaal. Hulle het egter herwinningstasies by vullis-aflaai-punte(Drop-off).

Die FWA het ook ‘n herwinningstasie by die Shell Garage by die Southern Sentrum opgerig. Gekleurde houers, vir verskillende herwinnings materiale, sal in gebruik geneem word, wat dan ook deur “Green Waste” gediens sal word.
Indien enige FWA lid wil deel word van die Herwinnings-en ander Omgewings/Natuurbewarings aksies of insette, skakel vir Duart Hugo by 082 789 4615 of e-pos na duarthugo99@gmail.com

History of Fichardt Park and the Brandkop Farm

History of Fichardt Park and the Brandkop Farm

Fichardt came from Germany to Bloemfontein in 1853.

Aspects of the history of certain individuals of the Fichardt-family had been investigated and documented by several historians and interested people. Fichardt came from Germany to Bloemfontein in 1853 to quickly established the biggest trade enterprise during the Republican period in the city. Although of German descent, the home language of the family was English. As an exemplary citizen of the Orange Free State, who unconditionally accepted it as his second fatherland, Fichardt has traced deep steps in the community of Bloemfontein by, among others, to serve as mayor and chairman of
the board of De National Bank of the Orange Free State. His mild donation helped to establish a city library named after him and to pay the Lutheran church’s debt.

Gustav Adolph Fichardt (1834-1900) bought the farm Brandkop in 1859. An inscription on a wall gable of the main residence, records that the original house was erected in 1876 and was renovated and extended in 1919. More extensions and alterations followed through the years. The farmyard contains the main house, several cottages, a
kraal and milking shed and other remains of previous farming activities in the form of corrugated iron buildings, concrete
foundations, several water reservoir dams and irrigation furrows, stone steps and terrace walls.

Lanes of Trees
Several lanes of Blue Gum trees mark out the entrance to the farmhouse at Brandkop from the south-east over a distance of almost 3km. The trees are very old and it is recalled by the Fichardt descendants how, Gustav Adolph Fichardt, the first owner of the farm, used to walk out during his lunch hour to plant the seeds of the trees.

Graves
A graveyard near the farmhouse contains the burials of members of the Fichardt-family, the original owners of the farm, who were all former prominent citizens of Bloemfontein. The grave of Gustav Adolph Fichardt (1834-1900) and that of his wife Caroline Fichardt (Born Beck) (1843-1903), forms the nucleus of the graveyard at Brandkop.

Fichardt Park’s crime-free successes

Fichardt Park’s crime-free successes

This is how we ensure our dedication to our 100% crime-free plan in Fichardt Park.

Fichardt Park was established in 1970. With the establishment of the Fichardt Park Neighbourhood Association in 2010, safety was set as a first priority. The Fichardt Park crime-free plan was initiated in late 2014.

The plan aimed to address the unacceptable high levels of crime. The values in this plan share honesty, etiquette, loyalty and respect. The ultimate vision is to live in a 100% crime-free Fichardt Park.

Over time, we created a well-established and effective security structure headed by our own security managers. The FNA has a 24-hour control room in the neighbourhood. The FNA has signed five service-level agreements with security companies: Fidelity-ADT, Senforce, Securiforce, ITR-SA and Bloemsec.

This system is most unique and the biggest of its kind in South Africa. The South African Police Service, Park Road, has been part of the plan since its introduction in 2014, with the late Brig Ramakhotso signing the operational plan.

Resident involvement is built through participation in the Community Policing Forum. The CPF has become a part of our safety plan, with members performing patrols.

Good communication is essential between all role players, especially during emergencies. We have incorporated an effective and reliable radio network (FICH-Net) to achieve this goal. The FICH-Net radio network has helped us to extend our radio network to the broader community, including schools, hospitals, shopping centres, etc.

We encourage our residents to become involved in this plan; in doing so, every member can assist with the prevention/reduction of crime. There is good co-operation between parties.

Crime information is communicated to the team daily. Patrols and visibility are planned accordingly. This method is tried and tested in crime prevention actions.