Vir vullisverwyderingsdoeleindes het Mangaung Metro Fichardtpark in twee verdeel – Noord en Suid.

Suid beteken die volgende grensstrate: Eric Rosendorf, Olive Grinter, Van Iddekinge en Amie Pretorius – en al die ander strate wat binne hierdie grens val. Die Casino is aan die suidekant vir hierdie doeleindes.

Die Noorde beteken Van Laun, Du Plooy, Van Rippen en Usmar. Dit sluit Benaderylaan en al die ander strate wat binne die grensstrate val, in.

NOORD

 • Du Plooysingel (60-100)
 • Reelerstraat
 • Mettamstraat
 • McArthurstraat
 • Van Launsingel (1-24)
 • Duffstraat
 • Lambonstraat
 • Le Clusstraat

 

 • Van Rippenstraat
 • Bradwellstraat
 • Van Reenenstraat
 • Boltstraat
 • Altonasingel
 • Hannastraat
 • Hodgesstraat

 

 • De la Cornillerestraat
 • Van Blommensteinstraat
 • Austinstraat
 • Daubneystraat
 • Van Laun(23-99)
 • Stocksingel
 • Tennantstraat
 • Crawfordsingel
 • Voigtstraat
 • Cornforthrylaan
 • Gillstraat
 • Baumanstraat
 • Eric Rosendorffrylaan

 

 • Aucampstraat
 • Griffenstraat
 • Phillipsstraat
 • Rascherstraat
 • Benaderylaan (154-178)
 • Olive Grinterrylaan (1-31)
 • Elliotstraat
 • Simpsonstraat
 • Ensorstraat
 • Usmarstraat
 • Pottstraat
 • Du Plooysingel (1-56)
 • Vorsterstraat
 • Buttersweg
 • Fraundorferstraat
 • Jacksonstraat
 • De Jagerstraat
 • Ibbotsonstraat
 • Stantonstraat

 

 • Benaderylaan (31-111)
 • Rorichsingel
 • Spangenbergstraat
 • Oldfieldstraat
 • Moffetstraat (1-21)
 • Duncanstraat
 • Greenwoodstraat
 • Stollreitherstraat (1-25)
 • Charlie Suttonstraat

 

 • Benaderylaan (Hipermark-185)
 • Savagestraat
 • Rushbystraat
 • Nortonstraat
 • Taintonstraat
 • Moffetstraat(22-41)
 • Van Selmstraat
 • Stollreitherstraat (29-47)

 

SUID

 • Benaderylaan (90-120)
 • Rautenbachstraat
 • Eksteenstraat
 • George Smethamstraat
 • Gustavstraat
 • Joostestraat
 • Castelynrylaan(75-97)
 • Vivierstraat
 • Cloetestraat
 • Eric Rosendrof

 

 • Olive Grinter (2-26)
 • Hudsonrylaan(2-10)
 • Benaderylaan (122-152)
 • Castelynrylaan (72-86)
 • Bornmansingel
 • Van der Lindestraat
 • Hurley (1-11)
 • Siebertstraat
 • Bruwerstraat
 • Raathstraat
 • Nebestraat
 • Fereirrastraat

 

 • Schenagesingel (1-87)
 • Kriekstraat
 • Coetzeestraat
 • McCabestraat
 • Koenstraat
 • Goosenstraat
 • Landmanstraat
 • Morkenstraat

 

 • Liebenbergstraat
 • Van Tonderstraat
 • Strydomstraat
 • Bergstedtstraat
 • Theunissenstraat
 • Castelynrylaan (24-70)
 • Pronkstraat
 • McFarlanestraat
 • Van der Poststraat
 • Hudsonrylaan (Hoërskool Fichardtpark- 42)

 

 • Olive Grinterrylaan (28-46)
 • Luytstraat
 • Van Iddekingerylaan
 • Beddystraat
 • Heneganstraat
 • Myburghstraat
 • Serfonteinstraat
 • Swanepoelstraat
 • Fonternelstraat
 • Robertsonstraat
 • Vergottinistraat
 • Klynveldstraat
 • Bouwerstraat
 • Heynsstraat
 • Steylstraat
 • Pelserstraat

 

 • Castelyn Rylaan (1-39)
 • Greiselstraat
 • Vosstraat
 • Schenagesingel (104-159)
 • Turveystraat
 • Willie du Plessisstraat
 • Piet Krugerstraat
 • Waldekstraat
 • Van Soelenstraat
 • Oberholzerstraat
 • Steenkampstraat
 • Peter Conanstraat

 

 • Jan Enslin
 • Peplerstraat
 • Linderstraat
 • Amie Pretoriusstraat
 • Taljaardstraat
 • Louwstraat
 • Schickerlingstraat