Johan, eienaar van Horak Enterprizes, is verantwoordelik vir die instandhouding van 26 parke en 90 verkeerseilande.