NOOD: 0762773022
fwafna@gmail.com

Misdaad

‘n Skoon en misdaadbekamping buurt

Misdaad aangemeld Julie 2020

Inbraak by sakepersele
Laerskool Fichardtpark Welthagenstraat (x2)

Inbraak by residensiële persele
Benaderylaan
Bornmansingel
Kleynveldstraat
Simpsonsingel (x2)
Usmarstraat

Diefstal van motorvoertuie en motorfietse
De La Cornillerestraat
Joostestraat

Diefstal uit ‘n motorvoertuig
Simpsonsingel


Ons hou ons omgewing skoon: Ons oranje sakke inisiatief

Ons oranje sakke inisiatief het van ‘n idee na werklikheid verander, nadat ons lede tydens die openbare vergadering van Februarie 2020 daarvoor gestem het, en daarom het ons hard aan die projek gewerk om ‘n kwaliteit produk vir ons lede te verseker.

Ons doel met die spesiale ontwerpte vullissakke is om pligsgetroue dienste aan ons lede te verskaf in terme van vullisverwydering.

KOSTE:

 1. R30 per rol (20 sakke per rol)
 2. R50 per maand addisioneel, indien die kontrakteur die sakke moet verwyder.

BETALING:

Kontant

WAAR KRY EK DIE SAKKE?

 1. Die sakke is te koop by die FWA kantoor 9 Altonasingel, Fichardtpark.
 2. Die sakke kan daagliks aangekoop word tussen 09h00-11h00, vanaf Donderdag 27 Augustus by Susan van Eck of Amanda Barnard.

HOE WERK DIE VERWYDERINGSPROSES?

 1. Slegs lede met ‘n geldige lidnommer gaan die sakke kan aankoop.
 2. Lede kan net 5 (VYF) SAKKE PER WEEK UITSIT VOOR HUL HUIS. Slegs 5 (vyf) sakke per huishouding gaan verwyder word. GEEN sakke sal verwyder word as dit op die eiland staan nie.
 3. Indien daar geen vullisverwydering op ‘n Donderdag gaan plaasvind nie, beteken dit dat al die lede wat oranje sakke aankoop se vullis vir hulle verwyder sal word deur ‘n aangestelde kontrakteur op die Vrydag.

WAT KAN EK IN DIE SAKKE GOOI?

 1. Enige huishoudelike vullis en
 2. Klein tuinvullis hopies (blare, gras ens. GEEN TAKKE)

HOE WORD DIT GEKONTROLEER?

 1. Lede wat die sakke aankoop sal op ‘n databasis geplaas word vir die proses van verwydering. Daarom sal daar slegs 5 (vyf) sakke per adres verwyder word.

Baie dankie aan almal wat hierdie inisiatief moontlik gemaak het!


Help jy om misdaad te bekamp?

Watter bydrae maak jy tot misdaadbekamping in Fichardtpark, hetsy of jy ‘n FWA lid, FWA radiolid of ‘n nie-lid is?  Elkeen (grootmense, kinders, werkers, ens.) het ‘n rol te speel.  Almal van ons beweeg in die strate, besoek winkels en parke, ens.  Meld jy verdagte persone / aktiwiteite aan by die FWA?  Lei jy werkers op om nie vir enige iemand toegang tot die erf te gee nie?  Is jy nalatig deur tuisgereedskap, speelgoed, ens. sonder toesig in die erf te laat lê of laat jy kosbare besittings in jou motor wanneer jy inkopies gaan doen?  Kyk jy om jou rond wanneer jy by ‘n OTM transaksies doen?  Ondersoek jy jou voertuig voordat jy inklim nadat jy inkopies gedoen het?

Onthou ons doelwit is om ‘n misdaadvrye woonbuurt te skep.  Is dit moontlik?  Ja, dit is, het navorsing al bewys!  Dit beteken almal in die buurt moet paraat wees deur klein misdade aan te meld sodat groter misdaad beperk kan word.  Dit beteken voortdurende oplettendheid en bewustheid van jou onmiddellike omgewing.  Wees dan betrokke en meld dit aan.

Inwoners van Fichardtpark is baie bevoorreg om in hierdie buurt te bly.  Of dink jy ook dat jy nie by die FWA gaan aansluit nie, omdat hier nie eintlik misdaad gebeur nie? Het jy al gedink waarom hier nie eintlik misdaad is nie?  Dit is as gevolg van die deurlopende sigbaarheid van die sekuriteitspan, die relatief skoon en netjiese woonbuurt, FWA lede wat betrokke is by die aktiwiteite van die FWA.

WATTER ROL SPEEL DIE FICH-Net RADIONETWERK IN ONS DOELWIT VAN ‘N MISDAADVRYE WOONBUURT?  DIT IS DIE “RUGGRAAT” VAN DIE FWA MISDAADVRYE PLAN.

 • ‘n Gedissiplineerde radionetwerk voorsien goeie kommunikasie en koördinering van gebeure binne die sekuriteitspan.
 • As elke huishouding ‘n radio het, kan misdadigers se bewegings makliker gevolg word.
 • Verdagte aktiwiteite kan vinnig en maklik aangemeld word.
 • Radioroepe kan dadelik hanteer word.
 • Lede leer om meer paraat te wees, ook in noodsituasies.
 • Lede leer krities en planmatig dink.

WAARMEE HELP DIE RADIONETWERK NOG?

 • Hulpverlening aan die SAPD
 • Hulpverlening met mediese noodgevalle
 • Hulpverlening tydens brande
 • Bystand aan lede wat in ‘n noodsituasie verkeer
 • Reël die nodige noodpersoneel en/of SAPD teenwoordigheid,

Ons gebruik die ZARTEK ZA-725 radio in die netwerk, maar ander UHF radio kan moontlik ook gebruik word.

Vir inligting, kontak Jannie (083 212 0171) of Johanna (083 501 0665).

Om jou radio te bestel, stuur ‘n epos na fichnetradio@gmail.com teen ‘n eenmalige bedrag van R1150-00.


Vlak 2: Riglyne en die arbeidsmag:    

Weet u wat u regte is terwyl die land na vlak twee beweeg?

 Spesifieke uitsluitings

 • Nagklubs
 • Internasionale passasiersvlugte vir ontspanning
 • Passasierskepe vir ontspannings doeleindes
 • Bywoning van sportbyeenkomste as toeskouers
 • Internasionale sportbyeenkomste
 • Uitsluitings rakende openbare vervoerdienste is in die riglyne uitgereik deur die kabinetslid verantwoordelik vir vervoer
 • Uitsluitings met betrekking tot opvoedkundige dienste is in die riglyne uitgereik deur die kabinetslede wat verantwoordelik is vir opvoedkunde

Werkgewers MOET

 • Gesondheidsprotokolle en maatskaplike distansiëringsmaatreëls nakom
 • Terugkeer na werk infaseer om sodoende maatreëls in plek te stel om die werkplek COVID-19 gereed te maak
 • Terugkeer na werk implementeer in so ‘n mate om die risiko van infeksie te voorkom en te verminder

Bedrywighede in die ekonomiese sektor

 • Ondernemings met meer as 100 werknemers moet, waar moontlik, voorsiening maak om die aantal werknemers by die werkplek te verminder deur rotering, verspreide werksure, skofstelsels, reëlings vir tuisgebaseerde werk, of soortgelyke maatreëls om sosiale distansiëring te bewerkstellig en die opeenhoping van te veel persone in openbare vervoer en by die werkplek te beperk

                   o Tersaaklike gesondheidsprotokolle en sosiale distansiëring                             moet nagekom word

                    o Werkgewers moet toepaslike maatreëls tref vir Konstruksie en                      Vervaardiging. Sake en finansiële dienste met meer as 500                                  werknemers, moet die toepaslike sektor- of werkplekreëlings                            nakom om die volgende aan te spreek:

 • Verskaf, of reël vervoer vir hul werknemers wat na die perseel kom, of, indien dit nie moontlik is nie, oorweeg reëlings vir verspreide werkstyd
 • Versprei die terugkeer na werk, verseker gereedheid by die werkplek en vermy die vervoer van te veel werkers op ‘n slag.
 • Sif werknemers daagliks vir simptome van COVID-19 en verwys die werknemer wat simptome toon vir ‘n mediese ondersoek en toetsing waar nodig
 • Dien die data wat tydens die siftings- en toetsproses ingesamel is, in by die Direkteur-generaal: Gesondheid

Nakomingsbeamptes

o Privaat en openbare sektor bedrywe, Besighede en Ondernemings moet: 

o die plan implementeer

o nakoming van die standaarde van higiëne- en gesondheidsprotokolle

o Ontwikkel ‘n werkplekplan vir die ingefaseerde terugkeer van hul werknemers voor die heropening van die werkplek (Aanhangsel E) en moet behou word vir inspeksie en moet die volgende inligting bevat:

o watter werknemers word toegelaat om te werk

o die plan vir die ingefaseerde terugkeer van werknemers

o gesondheidsprotokolle is in plek

o besonderhede van die COVID-19-beampte

o faseer in die terugkeer van hul werknemers om sodoende die terugkeer van werknemers uit ander provinsies te bestuur

o maatreëls ontwikkel om te verseker dat die werkplek aan die standaard van gesondheidsprotokolle, voldoende ruimte en sosiale distansieëring voldoen

Hierdie artikel is deur Wiehan Schoeman verskaf. Wiehan is ‘n FWA-lid en ‘n Senior Arbeidskonsultant by LabourNet Bloemfontein. Lede kan hom enige tyd kontak vir raad op 083 295 3618


Lees meer

Herwinning en riool observasie

Misdaad aangemeld in Mei 2020

Huisbraak
Van Iddekingelaan x2

Diefstal van ‘n motorvoertuig
Duffstraat

Diefstal uit ‘n motorvoertuig
Benaderylaan


Herwinning in Fichardtpark

Daar was al baie bydraes oor herwinning in Fichardtpark se glanstydskrif en die nuusbrief geplaas, en met die herwinning by huishoudings maak ons as Fichardtparkers ‘n reuse verskil om, nie net ons koolstofvoetspoor te verminder nie, maar ook aan die omgewing en die bewaring van ons kosbare biodiversiteit.

Data is van Julie 2015 bygehou en die hoeveelheid herwinbare materiaal wat nie na die stortingsterrein gegaan het nie, is 988359 kg = 988,359 ton tot en met 31 Mei 2020 (net in Fichardtpark). Die data sluit in dié van supermarkte, die hospitaal, dokterspreekkamers en kroeë. Vandat die herwinning elke tweede en laaste Saterdag van ‘n maand tussen 09:00 en 11:00 op die parkeerterrein van Pick ‘n Pay, langs die biblioteek, plaasvind (Junie 2018 tot 31 Mei 2020) is daar 23 711 kg herwinbare materiaal van huishoudings versamel. Die diensverskaffer sorteer die materiaal en verkoop dit dan aan die plaaslike “Terugkoopsentrums” (Buy-back Centres). Die produkte word dan aan verskeie herwinningsmaatskappye regoor Suid-Afrika verkoop.

Die herwinningsprodukte word gebruik om nuwe produkte te vervaardig, soos hieronder uiteengesit:

Plastiek: Die meeste plastiek wat ons koop of in verpakkings kry, het ‘n simbool op die plastiek: dit is ‘n driehoek-pylsimbool met ‘n nommer daarin aangedui. Die nommer verteenwoordig die soort plastiek waarvan die item gemaak is. Elke nommer verteenwoordig die chemise samestelling van die plastiek. Die nommers 1 – 7 word toegeken om die tipe plastiek te identifiseer. Sien hieronder:

Plastiek 1: PET – Polyethylene terephthalate
Dié plastiek is een van die mees algemene plastieksoorte wat gebruik word in kos- en koeldrankverpakkings. Die meeste koeldrank- en waterbottels word van PET-plastiek gemaak. Dié plastiek is baie gewild onder die informele herwinnaars (sakgrawers) omdat dit “goeie” waarde het. Dit neem omtrent 30 000 PET bottels om 1 ton herwinde PET plastiek te maak. Wanneer die plastiek verwerk word, word die volgende daarvan gemaak: Nuwe bottels, vesel vir duvets, jas binnevoerings, kussings, slaapsakke en jeans. Die groen PET bottels word herwin vir dakisolasie, terwyl bruin PET bottels weer vir die vervaardiging van “Plastiwood” gebruik, wat vir die maak van tuimeubels, banke en vloere gebruik word.

Plastiek 2: HDPE – High-density polyethylene
Dit is ‘n harde plastiek wat vir die vervaardiging van ‘n verskeidenheid houers gebruik word. Dit word algemeen vir bottels van skoonmaakmiddels, toiletmiddels en skoonheidsmiddels gebruik. Wanneer die plastiek herwin word, word dit gebruik om vullisdromme, emmers, bottels vir skoonmaakmiddels, omheiningspale, pype en plastiekmeubels te maak.

Plastiek 3. PVC – Polyvinyl chloride
Dié tipe plastiek is moeilik om te herwin en die meeste “Terugkoopentrums” aanvaar dit nie en daarom word dié tipe plastiek uitgefaseer en PET word as plaasvanger gebruik.

Plastiek 4. LDPE – Low-density polyethylene
Dit is ‘n sagte plastiek wat gebruik word vir inkopiesakke, seile en drukbottels. Wanneer dit herwin word, word dit gebruik vir seile, sagte houers en konstruksieseile.

Plastiek 5. PP – Polypropylene
Dié plastiek word gebruik vir die maak van roomyshouers, strooitjies, mikrogolfborde en houers, ketels, tuinmeubels, koshouers en bottelproppe. Die herwinde plastiek word gebruik vir die vervaardiging van wasgoedpennetjies, dromme, pype, tregters, motor batterye en plastiek skinkborde.

Plastiek 6. PS – Polystyrene
Dit is alle polystyrene (Foamelite) produkte. Dit word gebruik vir die maak van houers vir wegneemetes, klerehangers, en yoghurthouers. Wanneer dit herwin word, word dit gebruik vir die maak van gordynreëlings, liniale, saadhouers, en portretrame. Die plastiek word al hoe meer in die bouberyf gebruik as plafonne, ens.

Ongelukkig is daar geen herwinnaars in Bloemfontein wat die plastiek aanvaar nie. Moet dit asb nie in u herwinningshouer plaas nie.

Plastiek 7. Other
Hierdie plastiek tipe verteenwoordig ‘n verskeidenheid ander plastiekprodukte. Van die produkte word gemaak van ‘n verskeidenheid polimers en dit nie geskik vir herwinning in Suid Afrika nie en moet in die normale vullisstroom gevoeg word. Moet dit asb nie in u herwinningshouer plaas nie.

Glas
Glas kan oneindig herwin word. Ons ontvang net die volgende glasprodukte: glasbottels soos koeldrank-, drank- en kombuisbottels.

Die volgende word nie herwin nie: Keramiekware, Gloeilampe & neonligte, Pottebakkersware, Spieëlglas, vensterglas, drinkglase en Windskerms van motors.

Metaal:
Enige metaal kan herwin word en die metaal word weer gesmelt en in metaalprodukte gebruik. Aluminium en koper is baie waardevol en daarom word daar grootskaalse diefstal van die produkte ondervind in Suid Afrika.

Elektroniese Afval (E-waste)
Elektroniese afval is enige produk wat met krag of batterye werk. Die volgende produkte word uit e-afval verkry; plastiek, metale, silwer, goud, koper en brons. Al die medaljes wat vir die 2020 Olimpiese Spele in Japan vervaardig is, is uit e-afval vervaardig. Ongelukkig het COVID 19 die Spele gekortwiek.

Op die tweede Saterdag van September 2020, (12de) kan groter e-afvalprodukte soos yskaste, stowe, ens. na die herwinning gebring word. Kleiner e-afvalprodukte, kleiner as televisies en mikrogolfoonde, kan elke tweede en laaste Saterdag gebring word.

Huishoudings word versoek om hul herwinningsmateriale elke tweede en laaste Saterdae tussen 9:00 en 11:00 na die parkeerarea langs die biblioteek te bring.

Kennisgewing: Probeer alle om plastiekbottels en kartonbokse plat te trap om volumes te spaar. Vir enige verdere inligting, skakel gerus vir Duart Hugo of e-pos hom by: 082 789 4615, duarthugo99@gmail.com

Duart Hugo


Riool en COVID-19-toetsing

Suid-Afrika se COVID-19-toetsvermoë was verlede week slegs 22,400 per miljoen. Alhoewel hierdie getal hoër is as lande soos Brasilië, wat ‘n groter aantal infeksies het, is dit nog steeds nie voldoende nie. Met die skryf van hierdie artikel het ons slegs 1,567,084 mense getoets van meer as 59 miljoen inwoners. Dus is toetsing ‘n groot struikelblok in die bekamping van hierdie virus. Volgens die WGO is “80% van die infeksies lig of asimptomaties.” Dit beteken dat ‘n groot persentasie individue wat die virus versprei nooit formeel gediagnoseer word nie – ‘n problematiese statistiek vir die toetsstrategie van Suid-Afrika, wat afhanklik is van “die identifisering van geïnfekteerde persone, hul isolering , die opsporing van hul kontakte en diesulkes se isolering of plasing in kwarantyn” (theconversation.com). Dit is hier waar riool ter sprake kom.

Rioolepidemiologie

Sedert die begin van die jaar is dit bekend dat COIVD-19 in fekale stowwe opgespoor kan word en daarna in afvalwater getoets kan word. Hierdie soort navorsing is in Februarie deur ‘n Nederlandse waternavorsingsinstituut, KWR, gelei en is sedertdien in ander Europese lande, soos Spanje, as suksesvol bewys. Die SA Water Sakekamer het in April ‘n ooreenkoms met KWR aangegaan om die konsep hier in Suid-Afrika te bewys, en op 8 Junie het ‘n Suid-Afrikaanse laboratorium COVID-19 RNA suksesvol onttrek uit monsters wat net 4 dae tevore versamel is. Prof Anthony Turton van die Sentrum vir Omgewingsbestuur van die Universiteit van die Vrystaat was ‘n belangrike rolspeler in hierdie sukses.

Riool observasie

Die vermoë om vir COVID-19 te toets in afvalwater, stel wetenskaplikes in staat om die verspreiding van die virus op te spoor en asimptomatiese brandpunte te identifiseer sonder om miljoene individue te toets. Afvalwatertoetsing dien dus as ‘n vroeë waarskuwingstelsel vir moontlike uitbrake. Akkuraatheid in hierdie verband word verseker deur gereelde monsterneming by die rioolinlaat voordat dit na die rioolaanleg versprei word waar die behandeling toegepas word. Hierdeur kan wetenskaplikes die virus naspeur na buurte wat in dieselfde rioolstelsel invloei.

Hou die masker aan en maak die toiletdeksel toe

Die COVID-19-virus word meestal versprei deur druppels wat in die lug hang nadat iemand gehoes of genies het. Kleiner misdruppeltjies kan egter in die lug bly hang nadat die groter deeltjies al neergedaal het. Dit geld nie net vir mondelinge oordrag nie, maar ook vir fekale oordrag. ‘n Studie wat vroeër vandeesmaand gepubliseer is, het getoon dat die oordrag kan plaasvind wanneer die toilet gespoel word, deur die aërosolisering van die virus wat in die water is. Deur simulasies het wetenskaplikes getoon dat ‘n “massiewe opwaartse beweging van virusdeeltjies waargeneem word, met 40%–60% deeltjies wat bokant die toilet hang, wat tot grootskaalse verspreiding van virusse kan veroorsaak” (Li, Wang en Chen: 2020).

Instandhouding en onderhouding van infrastruktuur

Mislukking van munisipale infrastruktuur onderhoud en riooloorlope is volgens prof Turton ‘n “tydsame ontwikkeling van ‘n ramp.” Ons in Fichardtpark weet dit al te goed as u al ooit in Du Plooysingel, Van Rippensingel of Beddystraat gery het. Daarom is die voorkomende instandhouding van ons rioolinfrastruktuur noodsaaklik as dit kom by ‘n virus wat tot vier dae in ontlasting kan bly (om nie eers van alle ander siektes te praat nie).

Om ‘n gesonde omgewing vir inwoners te verseker, doen Colin Povall van Drain Busters, namens FWA-lede,  elke agt weke voorkomende instandhouding van die rioolstelsels in Fichardtpark.

Laastens moet u onthou dat die oordragsyfers via toiletpluim spesifiek vir COVID-19 nie goed gedokumenteer is nie, slegs met ander koronavirusse soos SARS. Boonop, wat die virus in oorloop van rioolwater betref, sê prof Turton: “Dit beteken nie dat die virus steeds aansteeklik is nie, hoewel daar ‘n mate van fekale-orale oordrag in gelykwaardige-geëvalueerde literatuur genoem word, ten minste van die SARS-virus.” Nietemin is rioolepidemiologie en toetsing ‘n goedkoop manier vir COVID-19-massatoetsings wat Suid-Afrika baie nodig het.

Chanté van Biljon


Fichardtpark misdaadbekamping

Ons almal het die behoefte om in ‘n veilige omgewing te bly en te werk. In 2014 stel die Fichardtpark Woonbuurt Assosiasie ons 100% Misdaadvryplan bekend. Hierdie plan het gegroei sodat ons vandag diensvlakooreenkomste met 7 verskillende sekuriteitsmaatskappye in plek het. Die hoeksteen van hierdie misdaadplan is Parkweg polisiestasie se Gemeenskap Polisieforum. Dit is hier waar misdaadinligting gedeel word en patrollies en padblokkades beplan word.

Dit is juis tydens hierdie misdaadvoorkomingspatrollies dat dit duidelik geword het dat daar nog baie gedoen kan word om ons eie misdaadvrye omgewing daar te stel. Daar is te veel oop hekke en motorhuise wat waargeneem word tydens hierdie patrollies. Dit is elke inwoner se verantwoordelikheid om hul eiendom te beskerm teen misdaad. Dit sluit roerende eiendom, soos byvoorbeeld motorvoertuie, in. Ons inwoners kan help deur betrokke te raak by ons patrollies. 

Die meeste misdaad word deur die dag gepleeg en is geleentheidsmisdade. Fichardtpark se misdaadpatroon wys duidelik dat daar waar daar baie menslike beweging is daar ‘n hoër misdaadrisiko is. Ons winkelsentrums, hospitaal en sosiale kuierplekke word geteiken deur hierdie geleentheids misdadigers.

Patrollies is die ruggraat van enige goeie misdaadvoorkomingsplan. Ons sekuriteitsspan ry gemiddeld 25000 km patrollies per maand. Daar is ‘n skerp afname in Fichardtpark se misdaadsyfer sedert 2014. Dit is ‘n duidelike bewys dat Fichardtpark Woonbuurt Assosiasie alles in sy vermoë doen om Fichardtpark te beveilig.  Ons sekuriteitsspan werk elke dag aan ons droom om van Fichardtpark ‘n 100% misdaadvrye woonbuurt te maak. 

Hoë risiko areas tans:

 • Buite Rosepark Hospitaal: Diefstal van motorvoertuie, diefstal uit motors en die onwettige parkering van motors. 
 • Pick ‘n Pay Southern Centre: Diefstal van bankkaarte.
 • Huisbrake: Huise wat nie aktiewe sekuriteitsmaatskappye alarmsstelsels het nie word geteiken. 

Moenie deel word van die misdaadstatistiek nie! Tree voorkomend op deur die volgende te doen:

 • Parkeer voertuie in sigbare en gekontroleerde areas, wat sal voorkom dat misdadigers geleentheid het en genoeg tyd het om hulle misdaad te pleeg.
 • Wees bedag wanneer u waardevolle items in u motor laai of uitlaai vir mense wat u dophou.
 • Bêre waardevolle items (soos handsakke en skootrekenaars) in die kattebak in plaas van op die sitplekke of waar dit met die blote oog gesien kan word.
 • Bêre items wat rondstaan en waarde het (soos fietse, tuingereedskap, elektroniese en meganiese toestelle) buite sig. 
 • Wees bedag wanneer u die OTM gebruik; moet niemand toelaat om hulp te verleen of selfs te sien wat op die OTM plaasvind nie. 
 • Kry ‘n sekuriteitsmaatskappy om sigbaarheid en veiligheid by u huis op te knap.
 • Maak seker dat alle sekuriteitsmaatreëls in plek is voordat u gaan rus (veiligheidshekke, motorhuise en vensters). 
 • Sit beligting rondom die woning; aktiveer alarms.

Wat beïnvloed reaksietyd in ‘n noodgeval?

 • Verkeerstoestande
 • Padreëls wat gehoorsaam moet word
 • Weersomstandighede
 • Kommunikasie tussen die kliënt, die beheerkamer en die reaksie offisier.

Malcolm Mostert


Lees meer

Fichardtpark se stryd teen misdaad

Ons almal het die behoefte om in ‘n veilige omgewing te bly en te werk. In 2014 stel die Fichardtpark Woonbuurt Assosiasie ons 100% Misdaadvryplan bekend. Hierdie plan het gegroei sodat ons vandag diensvlak ooreenkomste met 7 verskillende sekuriteitsmaatskappye in plek het. Die hoeksteen van hierdie misdaadplan is die Suid-Afrikaanse Polisie Diens Parkweg se Gemeenskap Polisieforum. Dit is hier waar misdaadinligting gedeel word en patrollies en padblokkades beplan word.

Dit is juis tydens hierdie misdaad voorkomings patrollies dat dit duidelik geword het dat daar nog baie gedoen kan word om ons eie misdaadvrye omgewing daar te stel. Daar is te veel oop hekke en motorhuise wat waargeneem word tydens hierdie patrollies. Dit is elke inwoner se verantwoordelikheid om sy eiendom te beskerm teen misdaad. Dit sluit roerende eiendom soos byvoorbeeld motorvoertuie in. Ons inwoners kan help deur betrokke te raak by ons patrollies. 

Die meeste misdaad word deur die dag gepleeg en is geleentheidsmisdade. Fichardtpark se misdaadpatroon wys duidelik dat daar waar daar baie menslike beweging is daar ‘n hoër misdaad risiko is. Ons winkelsentrums, hospitaal en sosiale kuierplekke word geteiken deur hierdie geleentheids misdadigers.

Patrollies is die ruggraat van enige goeie misdaad voorkomings plan. Ons sekuriteitsspan ry gemiddeld 25000 km patrollies per maand. Daar is ‘n skerp afname in Fichardtpark se misdaadsyfer sedert 2014. Dit is ‘n duidelike bewys dat Fichardtpark Woonbuurt Assosiasie alles in sy vermoë doen om Fichardtpark te beveilig.  Ons sekuriteitsspan werk elke dag aan ons droom om van Fichardtpark ‘n 100% misdaadvrye woonbuurt te maak. 

 HOË RISIKO AREAS TANS:

 Buite Rosepark Hospitaal: Diefstal van motorvoertuie, diefstal uit motors en die onwettige parkering van motors. 

Pick ‘n Pay Southern Centre: Diefstal van bankkaarte.

Huisbrake: Huise wat nie aktiewe alarmstelsels het nie word geteiken. 

Moenie deel word van die misdaadstatistiek nie! Tree voorkomend op deur die volgende te doen:

 • Parkeer voertuie in sigbare en gekontroleerde areas, om te voorkom dat misdadigers ‘n geleentheid het om hulle misdaad te pleeg.
 • Wees bedag wanneer u waardevolle items in u motor laai of uitlaai vir mense wat u dophou.
 • Bêre waardevolle items (soos handsakke en skootrekenaars) in die kattebak in plaas van op die sitplekke of waar dit met die blote oog gesien kan word.
 • Bêre items wat rondstaan en waarde het (soos fietse, tuingereedskap, elektroniese en meganiese toestelle) buite sig. 
 • Wees bedag wanneer u die OTM gebruik, moet niemand toelaat om hulp te verleen of selfs te sien wat op die OTM plaasvind nie. 
 • Kry ‘n sekuriteitsmaatskappy om sigbaarheid en veiligheid by u huis op te knap.
 • Maak seker dat alle sekuriteitsmaatreëls in plek is voordat u gaan rus (veiligheidshekke, motorhuise en vensters). 
 • Plaas beligting rondom die woning, aktiveer alarms.

WAT BEÏNVLOED REAKSIE TYD IN ‘N NOODGEVAL?

 • Verkeerstoestande
 • Padreëls wat gehoorsaam moet word
 • Weersomstandighede
 • Kommunikasie tussen die kliënt, die beheerkamer en die reaksie offisier

Malcolm Mostert

Fichardtpark WA se oudste lede vanaf 2010: Oom Lappies en Tannie Nella Labuschagne

 Hulle woon al 32 jaar in Fichardtpark en Oom Lappies was ‘n drukker by “The Friend” vir 30 jaar waarvan hy 23 jaar nagdiens gewerk het om die koerant soms onder druk “deadlines” betyds die volgende dag op straat te kry met al die nuus vir die publiek.

Na 30 jaar by die koerant verruil hy sy amp om vir 13 jaar die voorrade te bestuur by Sukofs.

Oom Lappies en Tannie Nella was “school-time sweethearts” vanaf die ouderdomme 10 en 12 en is geseënd om 58 jaar saam te wees.

Tannie Nella was die spil waarom die hele familie gedraai het en altesaam 24 kleingoed, wat haar eie kinders en kleinkinders insluit, het hulle ruggraat van Ouma Nella gekry wat almal bederf het met haar smullekker kook en gebak en tonne speletjies.

Oom Lappies en Tannie Nella is dit eens dat die FWA ‘n puik organisasie is wat altyd hul lede se belange op die hart dra en sorg dat alles skoon en probleemvry is en kan nie vir Dr Dawid du Toit genoeg bedank dat hy hulle voorgestel het as lede nie.

Alma Fourie

Lees meer

Veiligheidswenke en onwettige storting

Misdaad aangemeld in Julie 2019

Huisinbrake

Van Launsingel

Schnehagesingel

Jan Enslinstraat

Rautenbachstraat

Poging tot huisbrake

Piet Krugerstraat

Diefstal uit motorvoertuie

Mettamstraat

Bewusmaking en misdaadvoorkoming: ons modus operandi

Die Fichardtpark Woonbuurt Assosiasie versoek dat FWA-lede versigtig en waaksaam moet wees wanneer u by u woning aankom of vertrek, bedags sowel as saans. Wanneer u die woning verlaat, maak seker daarvan dat die nodige voorsorg getref is deur die nodige veiligheidsmaatreëls in plek te stel.

Watter wonings word geteiken?

 • Wonings met swak beligting
 • Wonings sonder alarmstelsels
 • Wonings waar posstukke nie gereeld verwyder word nie

Toegang tot die erf en die woning

 • Motorhekke word van hulle spore afgelei
 • Inbrake deur agterdeure, voordeure, veiligheidshekke en vensters

Watter items word tydens huisbrake en-diefstalle geteiken?

 • Televisies
 • Skootrekenaars
 • Selfone
 • Juwele
 • Voedsel              

  Malcolm Mostert


Dink u aan aanbou?

Wanneer u besluit om by u woning aan te bou of veranderinge aan te bring, is dit belangrik om te weet watter regulasies van toepassing is en hoe om munisipale goedkeuring te verkry. Hier is ’n paar voorbeelde van bou- of strukturele veranderinge waarvoor geen goedkeuring van planne nodig is nie.

 • Braaiplekke sonder ’n skoorsteen
 • Gereedskaphuisies kleiner as 10 m2
 • Speelhuisies vir kinders, kleiner as 5 m2
 • Kweekhuise kleiner as 15 m2
 • Pergolas
 • Motorhekke wat nie gedeeltelik op die sypaadjie is nie
 • Vervanging van vensters of deure (waar die bestaande rame nie lasdraend is nie, openinge nie vergroot word nie, of openinge wat as branduitgange vereis word nie verwyder word nie)
 • Interne mure wat nie lasdraend is nie
 • Vervanging van dakplate of dakteëls
 • Installering van ’n nuwe toilet, bad of geyser (of verskuiwing van hul posisies)

U mag dalk van mening wees dat indien die verandering klein is of binne u woning is, dit nie nodig is om bouplanne in te dien nie. Dit is egter nie altyd die geval nie. Bouplanne word vir die volgende vereis:

 • Die verwydering, verskuiwing of aanbring van interne mure wat die strukturele betroubaarheid van u woning verander
 • Die verhoging of verlaging van mure
 • Die verskuiwing van of verandering van vensters en deure se groottes
 • Verandering ’n vertrek se gebruik (byvoorbeeld, ’n motorhuis word in ’n bewoonbare spasie verander)
 • Omskepping van ’n motorafdak tot ’n motorhuis
 • Toemaak van ’n bestaande patio
 • Die byvoeging van ’n middelvloer

Chanté van Biljon

Benodig patrollieryers

Sekuriteit is een van die FWA se top prioriteite. Ons vra dus dat ons lede saam met ons patrolliediens doen. Ons benodig minstens nege bestuurders per patrollie. Indien u belangstel daarin om vrywillig u tyd beskikbaar te stel om die veiligheid van u woonbuurt te verbeter, kontak ons asseblief by 076 277 3022

Onwettige storting bly ‘n probleem

Die onwettige storing van vullis gebeur op verskillende maniere. Party voorbeelde sluit in (i) die storting van huishoudelike vullis of tuinafval op nabygeleë verkeerseilande of in parke, en (ii) die storing van bourommel op openbare ruimtes.

Die onwettige storting van afval is ’n groot probleem in Fichardtpark en dit het ’n uitwerking op die volgende: Afloopreënwater: onwettige storting kan inbreuk maak  op die natuurlike afloop van water tydens reën of storms en kan moontlik flitsvloede veroorsaak.

Hoe raak onwettige storting u?

Dit is onooglik en dit laat ons woonbuurt onnet lyk. Dit lok ook onnodige sakgrawers na ons buurt. Dit kos die FWA jaarliks duisende rande. Vanaf Feb 2019—op datum is daar reeds 144 vragte verwyder.

Wat kan u doen?

 • Rapporteer asseblief enige onwettige storting by ons 24-uur-noodnommer:  076 277 3022
 • Indien u sien dat iemand onwettig vullis stort, kry beskrywende inligting van die oortreder, neem foto’s van die oortreding, insluitend die nommerplaat van die oortreder se voertuig.
 • Indien u op u eiendom bouwerk doen en bourommel op u sypaadjie het, moet dit asseblief binne 7 dae verwyder word.
 • Wanneer u weeklikse vullis uitsit, onthou dat dit slegs huishoudelike afval mag wees, geen tuinafval nie.
 • Moenie u afval op verkeerseilande plaas nie (dit gebeur algemeen in Castelynrylaan, Benaderylaan, Olive Grinterrylaan en Eric Rosendorfrylaan).

Chanté van Biljon en Jacques Meiring

Lees meer