NOOD: 0762773022
fwafna@gmail.com

Blog

Nuusbrief Januarie 2021

New-FNA-Logo

Misdaad aangemeld in Desember 2020

Inbrake by residensiële persele

 • Du Plooysingel
 • Goosenstraat
 • Jan Enslinlaan
 • Olive Grinterrylaan
 • Rasherstraat
 • Schnehagesingel

Diefstal van ‘n motorvoertuig                    

 • Stollreitherstraat

HET JY GEWEET?

MMM eise vir beskadigde voertuie

Met al die nodige dokumentasie, kan jy ‘n eis indien by Mangaung Metro Munisipaliteit waarby jy hulle verantwoordelik kan hou vir enige skade aan jou motor/bande en/of motorvellings.

STAP EEN :

 • Die vereistes waarin jy moet voldoen is die volgende:
 • Kliënt moet toesien dat ‘n duidelike beskrywing van verlies en / of besering, datum van verlies en / of besering en voertuigregistrasiebesonderhede vir alle partye opgemerk word, indien van toepassing.
 • Spoedmeterlesing tydens ongeluk.
 • As u ‘n versekering het, maar nie van u eie versekering wil eis nie, moet u ‘n beëdigde verklaring van die polisiekantoor verkry wat dit bevestig as u nie ‘n versekering het nie, dien dan ‘n verklaring in.
 • Kontakbesonderhede soos telefoonnommer / landlyn / e-pos of faks en fisiese adres moet verstrek word.
 • Maksimum van (2) twee ooggetuieverklarings of kontakbesonderhede indien
 • Minimum van 2 kwotasies vir alle beskadigde items bv. bande, vellings ens. verkry en ingedien word.
 • Vee die vergrote kopie van die ID uit na A4
 • Duidelike vergrote afskrif van die bestuurderslisensie vergroot tot A4
 • Kleurfoto’s van skade aan die voertuig asook die plek waar die voorval plaasgevind het.
 • Indien beserings opgedoen is, moet u ‘n mediese verslag lewer wat die aard van die beserings bevestig.
 • Bewys van verblyf. (brief / rekening)
 • Bewys dat munisipale rekeninge op datum is. (Munisipale rekening nie ouer as drie maande nie – beskikbaar by navraetoonbank).

STAP TWEE:

As alle dokumentasie saamgestel is om ‘n eis in te dien, moet u dit stuur of aflewer of faks na die volgende kontakte:

Skandeer en stuur terug na Mandlakazi Sikuza by sikuza@mangaung.co.za

Skandeer en stuur terug na Mosidi Thati by thati@manguang.co.za

Kry jou vorm hier: http://www.mangaung.co.za/2021/01/15/procedure-process-for-submitting-insurance-claims/


ONTHOU!

Ons herwin Saterdag, 30 Januarie vanaf 09h00-11h00.

Bring al jou herwinningsmateriaal na die parkeerterein by Pick ‘n Pay Southern Sentrum.

Besoek http://fichardtpark.org/af/meer-oor-ons/dienste/herwinning/om uit te vind wat herwin kan word.

Fichardtpark Vullisverwydering

Is jy onbekend met die vullisverwydering grense?

 Vir vullisverwydering doeleindes het Mangaung Metro Fichardtpark in 2 areas verdeel – Noord en Suid.

Suidelike gedeelte se grenslyn is Eric Rosendorf, Olive Grinter, van Iddekinge en Amie Pretorius en al die strate wat binne die grense is. Die Casino is aan die suide vir hierdie doeleindes.  Hierdie is Blokke 8–14.

Die Noordelike gedeelte se grenslyn is van Laun, Du Plooy, Van Rippen en Usmar.  Dit sluit ook Benaderylaan en al die ander strate wat binne die grense is. Hierdie is munisipale blokke 1–7.

Indien u onseker is oor watter gedeelte u in woon kontak asb ons kantore of u kan op die volgende bladsye gaan kyk: https://fichardtpark.org/af/vullisverwydering-blokke/Beurtkrag Skedule in Fichardtpark

Groep 1 – Die gebied naby Bobbiespark – SAAM MET HOSPITAALPARK

Groep 3 –  Suid van Hypermark (Rosepark Hospitaal, Fichardtpark Hoerskool Area) SAAM MET PELLISIER

Groep 4 – Noord van Hipermark (Fichardtpark Laerskool area) SAAM MET WILGEHOF

Beurtkrag is….

As daar nie genoeg elektrisiteit beskikbaar is om in die vraag van alle Eskom-klante te voorsien nie, kan dit nodig wees om die aanbod na sekere gebiede te onderbreek. Dit word beurtkrag genoem. Dit verskil van ‘n kragonderbreking wat om verskeie ander redes kan voorkom.

Dit is ‘n laaste uitweg om die vraag en aanbod tussen elektrisiteit te balanseer. Ons sal slegs beurtkrag toepas as al die ander opsies uitgeput is.

Dit is ‘n effektiewe manier om die totale ineenstorting van die elektrisiteitsvoorsieningsnet (‘n nasionale verduistering) te vermy, wat rampspoedige uitkomste vir Suid-Afrika sal hê. As onbalanse op die krag nie bestuur word nie, kan dit lei tot die ineenstorting van die hele kragnetwerk. As dit gebeur, kan dit meer as ‘n week neem om die krag in die hele land te herstel. Deur die vrag op ‘n beplande en beheerde manier te draai, bly die stelsel stabiel.

Voordat beurtkrag toegepas word, maak Eskom gebruik van:

 • Gas- en hidro-opsies
 • Gekontrakteerde en vrywillige opsies met sekere groot klante om hul vraag te verminder.
 • As al hierdie maatreëls uitgeput is en daar nog nie aan die vraag voldoen kan word nie, sal Eskom voortgaan met beurtkrag.

Lewer kommentaar

I accept the Privacy Policy