Nuusbrief April 2022

Inbraak by residensiële persele: -Benaderylaan -Theunissensingel -Hudsonrylaan

Read more

Nuusbrief Maart 2022

Inbraak by residensiële persele: - Steenkampstraat - Van Rippensingel - Van Iddekingelaan Diefstal van/vanuit motorvoertuig: - Fraundorferstraat - Savagestraat Diefstal van/vanuit motorfiets: - Butterstraat

Read more

Nuusbrief Februarie 2022

Inbraak by residensiële persele: -Goosenstraat -Jan Enslinlaan -Van Soelenstraat -Theunissensingel -Van Iddekingelaan -Usmarstraat Diefstal van/vanuit motorvoertuig: -Vergottinistraat -Benaderylaan

Read more

Nuusbrief Januarie 2022

Inbraak by residensiële persele: - Du Plooysingel - Olive Grinterrylaan - Raathstraat Inbraak by Besigheid persele: - Hannahstraat Diefstal uit motorvoertuig: - Myburghstraat

Read more

Nuusbrief November 2021

Inbraak by residensiële persele: -Van Launsingel -Van Iddekingestraat Inbraak by Besigheid persele: -Van Iddekingerylaan Diefstal uit voertuig: -Duffsraat

Read more

Nuusbrief Oktober 2021

Inbraak by residensiële persele: -Steenkampstraat -Joostestraat Inbraak by Besigheid persele: -Hannahstraat

Read more

Nuusbrief September 2021

Inbraak by residensiële persele: Jan Enslinstraat Hudsonrylaan Mettamstraat Mcfarlanestraat Fraundorferstraat Diefstal uit motorvoertuig: Van der Lindelaan Diefstal van Hekmotor: Fraundorferstraat Jacksonweg

Read more

Nuusbrief Augustus 2021

Inbrake by residensiële persele: Stollreitherstraat

Read more

Nuusbrief Julie 2021

Misdaad aangemeld in Julie 2021: Inbrake by residensiële persele Schickerlingsingel Inbrake by besigheid persele Hannaweg

Read more

Nuusbrief Junie

Inbrake by residensiële persele: Schnehagesingel Amie Pretoriusweg Gustavsingel Diefstal van motorvoertuig en fiets: Amie Pretoriusweg

Read more