Die FICH-Net radio netwerk is 22 Oktober 2013 gestig. Lede van die groep rapporteer elke dag en vinnige kommunikasie met die netwerk rolspelers verseker vinnige reaksie van potensiële misdaad of veiligheidsinsidente.

FICH-Net-bestuur lewer die radio persoonlik aan u en verduidelik hoe alles in die netwerk werk. Ons monitor ook voortdurend die werking van die radios van ons lede wat aan die daaglikse oproepsessies deelneem.

Om aan te sluit by die radionetwerk moet die FWA ledegeld op datum wees – die koste van die radio is R 1150.

E-pos asb u bestelling/navrae na fichnet@fichardtpark.org. 

Dink net hoe ons veiligheidsnetwerk sal verbeter as elke huis in Fichardtpark ‘n tweerigtingradio het.

Word 'n FWA-lid

Sluit vandag by ons netwerk aan