Gemeenskap

Bevorder, beskerm en bevorder die gemeenskaplike belang van lede

Veiligheid

Voorstad en veiligheid van veiligheid 24/7

Ons het ‘n veiligheidspan, ‘n bevelsentrum, kameras en voer gereeld voertuiepatrollies uit

Onderhoud

Bestuur van openbare ruimtes

Ons spreek klagtes oor infrastruktuur aan, onderhou die strate van die buurt, stormwaterputte, parke en verkeerseilande

Dienslewering

Ons verteenwoordig lede en eis munisipale dienslewering en regeringsliggame om die wette af te dwing

Belegging

Beleggings vir gemeenskaplike voordeel:
a. eiendom
b. ondernemings / ondernemings

Sluit aan

Maak 'n verskil